Category Archives: Tư vấn

Thiết kế thi công nhà khung thép tại Hà Giang

Hà Giang với các khu công nghiệp mới… Đã tạo nên một bức tranh phát triển của tỉnh. Và cùng với đó là sự cần thiết của loại hình nhà xưởng, nhà tiền chế. Việt Architect là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà xưởng tiền […]

Thiết kế thi công nhà khung thép tại Gia Lai

Gia Lai với các khu công nghiệp mới… Đã tạo nên một bức tranh phát triển của tỉnh. Và cùng với đó là sự cần thiết của loại hình nhà xưởng, nhà tiền chế. Việt Architect là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà xưởng tiền […]

Thiết kế thi công nhà khung thép tại Đồng Tháp

Đồng Tháp với các khu công nghiệp mới… Đã tạo nên một bức tranh phát triển của tỉnh. Và cùng với đó là sự cần thiết của loại hình nhà xưởng, nhà tiền chế. Việt Architect là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà xưởng tiền […]

Thiết kế thi công nhà khung thép tại Biên Hoà

Biên Hoà với các khu công nghiệp mới… Đã tạo nên một bức tranh phát triển của tỉnh. Và cùng với đó là sự cần thiết của loại hình nhà xưởng, nhà tiền chế. Việt Architect là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà xưởng tiền […]

Thiết kế thi công nhà khung thép tại Đồng Nai

Đồng Nai với các khu công nghiệp mới… Đã tạo nên một bức tranh phát triển của tỉnh. Và cùng với đó là sự cần thiết của loại hình nhà xưởng, nhà tiền chế. Việt Architect là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà xưởng tiền […]

Thiết kế thi công nhà khung thép tại Điện Biên

Điện Biênvới các khu công nghiệp mới… Đã tạo nên một bức tranh phát triển của tỉnh. Và cùng với đó là sự cần thiết của loại hình nhà xưởng, nhà tiền chế. Việt Architect là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà xưởng tiền chế […]

Thiết kế thi công nhà khung thép tại Đắk Nông

Đắk Nông với các khu công nghiệp mới… Đã tạo nên một bức tranh phát triển của tỉnh. Và cùng với đó là sự cần thiết của loại hình nhà xưởng, nhà tiền chế. Việt Architect là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà xưởng tiền […]

Thiết kế thi công nhà khung thép tại Đắk Lắk

Đắk Lắk với các khu công nghiệp mới… Đã tạo nên một bức tranh phát triển của tỉnh. Và cùng với đó là sự cần thiết của loại hình nhà xưởng, nhà tiền chế. Việt Architect là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà xưởng tiền […]

Thiết kế thi công nhà khung thép tại Cao Bằng

Cao Bằng với các khu công nghiệp mới… Đã tạo nên một bức tranh phát triển của tỉnh. Và cùng với đó là sự cần thiết của loại hình nhà xưởng, nhà tiền chế. Việt Architect là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà xưởng tiền […]